Batman'ın Delileri

Habip, Yılmaz, Hedo ve diğerleri işte Batman'ın delileriHABİP